1% slatke vode na Zemlji dostupno čovječanstvu za njegove potrebe?

Znate li da je svega 1% slatke vode na Zemlji dostupno čovječanstvu za njegove potrebe?