Hotel Imperial Tar Vabriga, tehnički opis biološkog uređaja za tretman otpadnih voda

Hoteli kao i ostali visoko eksploatirani turistički objekti imaju specifičan sastav otpadnih voda s povećanim biološkim i kemijskim opterećenjem i karakterističnu dnevnu potrošnju vode od 200 – 500 l/ES. Dnevna potrošnja vode po osobi je znatno veća naspram klasičnih stambenih objekata. Ukupna dnevna potrošnja vode je koncentrirana u dva dnevna intervala; jutarnji i večernji. Također je zbog tehničke i ekonomske optimizacije potreban individualni pristup rješavanju problematike pročišćavanja otpadnih voda takvog objekta .

Ugrađen je biološki uređaj kapaciteta za projektirani ES (ekvivalent stanovnika) i dimenzioniran na maksimalni kapacitet.  Zbog neujednačenog dotoka karakterističnog za objekte koji su namijenjeni za turizam, a djelomično i zbog privremenog korištenja, pošto se predviđa skoro priključenje na sustav javne kanalizacije ugrađen je uređaj povećanog kapaciteta da bi se izbjegla ugradnja egalizacijske stanice.

Primjer uređaja za tretman otpadnih voda Hotela

U sklopu konfiguracije biološkog uređaja korišteni su prefabricirani polietilenski vertikalni tankovi rebraste strukture za podzemnu ugradnju.

Sam uređaj je projektiran da zadovolji visoki stupanj pročišćavanja uz visoki stupanj funkcionalnosti i sigurnosti uz minimalni angažman u smislu upravljanja i održavanja. Ugrađena je visokokvalitetna oprema velike iskoristivosti u smislu potrošnje električne energije s izuzetno velikim životnim vijekom gotovo bez servisnih zahtjeva (potopni aeratori – funkcionalnost 20 godina). Način ugradnje prilagođen je funkcionalnosti objekta, pošto je lokacija uređaja u zoni pješačke površine primijenjen je način za ugradnje za takva adekvatna opterećenja što je vidljivo s fotografija.

Sastavni funkcionalni dijelovi biološkog uređaja za tretman otpadnih voda trgovačkog centra  su; Primarna taložnica adekvatnog volumena, dva biološka reaktora i sekundarni taložnik u čijem sastavu su ugrađeni air-lift sustavi za rekuperaciju viška mulja i sustav za recirkulaciju mulja.

Primarna taložnica služi za homogenizaciju otpadne vode i zadržavanje krutih čestica i zaostalih masnoća.

Aeracija otpadne vode u biološkim reaktorima vrši se pomoću potopnih aeratora  koji su svojstveni po tihom radu, visokom stupnju miješanja otpadne vode koji onemogućavaju anoksične zone u reaktoru, maloj potrošnji električne energije i ne iziskuju vanjsku strojarnicu za smještaj. Samim tim izbjegnuti su problemi s grijanjem pošto se hlađenje vrši prilikom rada, s otpadnom vodom.

Sekundarni taložnik služi za sedimentiranje krutih čestica i odvajanje aktivnog mulja iz pročišćene vode.

Smještaj upravljačke automatike i vanjske opreme koja je birana da ne proizvodi buku i ne grije se, smještena u vanjskoj mini strojarnici u čijoj blizini prolazi odušak od aerobnog dijela uređaja, anaerobni dio uređaja se odzračuje preko gravitacijskog cijevovoda.

Izgled vanjske strojarnice je pojednostavljen zbog privremenog tipa instalacije. Za smještaj iste opreme moguć je i postojeći servisni prostor poput skladišta ostave…

U sklopu Vašeg upita za ugradnju biološkog uređaja nudimo predhodni uvid u tehničku dokumentaciju. Na taj način optimiziramo troškove pošto koristimo postojeće elemente ako su tehnički i ekonomski opravdani. 

Nudimo kompletnu tehničku dokumentaciju poput tehničkog opisa, nacrt postojećg i izvedenog stanja, električne sheme, upravljačke programe, certifikate, izjave….

Kod same realizacije maksimalno poštujemo termine i  zadane rokove i imamo samo zadovoljne klijente. PROVJERITE

S povjerenjem Aquos Eco  team.