Hoteli kao i ostali visoko eksploatirani objekti imaju specifičan sastav otpadnih voda s povećanim biološkim i kemijskim opterećenjem i karakterističnu dnevnu potrošnju vode od 200 – 500 l/ES. Dnevna potrošnja vode po osobi je znatno veća naspram klasičnih stambenih objekata. Ukupna dnevna potrošnja vode je koncentrirana u dva dnevna intervala; jutarnji i večernji. Također je zbog tehničke i ekonomske optimizacije potreban individualni pristup rješavanju problematike pročišćavanja otpadnih voda takvog objekta.
  • Primjer TAILOR MADE uređaja za hotel je niže opisan
U sklopu konfiguracije biološkog uređaja korištena je postojeća primarna taložnica koja je zadovoljavajućeg kapaciteta , a nadograđena je s egalizacijskom crpnom stanicom.
Sam uređaj je projektiran da zadovolji visoki stupanj pročišćavanja i visoki stupanj funkcionalnosti , sigurnosti uz minimalni angažman u smislu upravljanja i održavanja kako bi s klijentu omogućio maksimalan angažman u primarnoj djelatnosti.
Prilikom rada uređaj ne proizvodi buku, toplinu i neugodne mirise, odnosno ne narušava kavalitetu ambienta.
Ugrađena je visokokvalitetna oprema velike iskoristivosti u smislu potrošnje električne energije s izuzetno dugim životnim vijekom gotovo bez servisnih zahtjeva (potopni aeratori – funkcionalnost 20 godina).
Sastavni funkcionalni dijelovi biološkog uređaja za tretman otpadnih voda predmetnog hotela su; dvokomorna primarna taložnica adekvatnog volumena, egalizacijska crpna stanica za distribuciju vode prema biološkom uređaju.
Primarna taložnica velikog kapaciteta služi za homogenizaciju otpadne vode i zadržavanje krutih čestica. Separator masnoća spojen je na liniju kuhinjskih otpadnih voda internog restorana.
Egalizacijska crpna stanica (pufer) je također izvedena u prefabriciranom betonskom tanku vertikalnog cilindričnog oblikai služi za distribuciju vode prema biološkim reaktorima prema zadanim dnevnim ciklusima. Svi materijali crpne stanice su izvedeni iz INOX i PVC-U materijala koji su visokorezistentni na agresivan utjecaj otpadne vode . Električni vodovi su adekvatne klase za podzemnu ugradnju s visokim stupnjem izolacije. Spojevi su izvedeni pomoću certificiranog termoskupljajućeg bužira . Servis i vađenje crpki je izvedeno pomoću kuplung sustava koji ne iziskuje nikakav alat prilikom eventualne intervencije i smanjuje vrijeme intervencije (manje od 1 min za vađenje crpke).
Aeracija otpadne vode u biološkom uređaju vrši se pomoću potopnog aeratora koji su svojstveni po tihom radu , visokom stupnju miješanja otpadne vode koji onemogućavaju anoksične zone u reaktoru, maloj potrošnji električne energije i ne iziskuju vanjsku strojarnicu za smještaj. Samim tim izbjegnuti su problemi s grijanjem pošto se hlađenje vrši prilikom rada, s otpadnom vodom.
Upravo zbog kompleksnog sustava upravljanja pomoću PLC-a izbjegnuta je mogućnost nuspojava poput neugodnih mirisa, a mogućnošću izmjenom parametara na upravljačkom programu jednostavna je prilagodaba različitim režimima rada, poput vansezonskog rada kod smanjene potrošnje vode. Smještaj upravljačkog ormarića je u blizini servisnog prostora objekta radi olakšanog nadzora i kontrole.
U sklopu Vašeg upita za ugradnju biološkog uređaja nudimo predhodni uvid na objektu prije davanja službene ponude. Na taj način optimiziramo troškove pošto koristimo postojeće elemente ako su tehnički i ekonomski opravdani.
Nudimo kompletnu tehničku dokumentaciju poput tehničkog opisa, nacrt postojećg i izvedenog stanja, električne sheme, upravljačke programe, certifikate, izjave….
Kod same realizacije maksimalno poštujemo termine i zadane rokove .
S povjerenjem Aquos Eco team