Napredne septičke jame

BIO JAMA AQUOS – BIO FILTER

U potpunosti zamjenjuje, u modernom svijetu odavno zaboravljene sabirne jame, septičke jame i betonske trokomorne septičke jame. …

Biološki pročistač BCC INTER

BIOLOŠKI PROČISTAČI BIO CRO CASA od 1 do 70 korisnika

(sa kompresorom)

Trokomorna bio jama Aquos

TROKOMORNA BIOLOŠKA JAMA 1 – 30 KORISNIKA

Idealno rješenje za vikendice, montažne, pokretne i objekte u kojima se boravi povremeno…