Naš separator Separator VKZB X5 60 000 koristiti će se za pročišćavanje otpadnih oborinskih  voda poslovne zone površine 30 hektara. Posebna pažnja investitora usmjerena je na zaštitu okoliša i zaštitu voda pa je već u fazi projektiranja predviđen sustav za zbrinjavanje oborinskih voda prema visokim EU standardima i Europskim normama.

Zagađene oborinske vode ne smiju se ispuštati u podzemlje bez prethodnog pročišćavanja (kako se ne bi ugrozili podzemni vodotoci). Zbog poslovnosti i pouzdanosti, naprednih tehničkih rješenja i optimalan odnos cijene i kvalitete, za tretman oborinskih voda ove poslovne zone, odabran je upravo naš Separator VKZB X5 60 000.

Separator VKZB X5 60 000  uz korištenje fizikalnih svojstava i kombinaciju pametnih tehničkih rješenja, separira i zadržava plutajuće polutante (mineralna ulja, benzin, plinsko ulje, maziva, lož ulje i ostale naftne derivate..) i tonuće tvari. Pročišćena voda iz separatora se u drugoj fazi dodatno filtrira kroz prirodni filter (tzv. upojni bunar), te tako pročišćena vraća prirodi.

Osnovne karakteristike uređaja su:

Protok : 200/2000 l/s
Zapremina: 60 000 litara
Promjer ulazno izlaznih cijevi: DN 1000 (1000 mm)
Materijal izrade: Linearni Polietilen visoke čvrstoće
Tehnologija izrade posuda: Rotacijski lijev (monoblock bez varova)
Kombinirana tehnika spajanja među veza: PE varenje/ elektro fuzija

  • Fotogalerija