PROČISTAČI OTPADNIH VODA PO MJERI AQUOS TAILOR

Pročistači po mjeri Aquos eco
  • Garancija i certifikati

Poietilenske posude koje se koriste kao elementi sustava izlivene su u kalupima iz jednog komada – monoblock (bez varova i spojeva), od linearnog polietilena visoke čvrstoće (isključivo „virgin“ sirovina bez uporabe regenerata), što omogućava iznimnu dugotrajnost.

Ugrađujemo isključivo profesionalnu elektro opremu dokazano visokog stupnja pouzdanosti i dugotrajnosti, renomiranih svjetskih i europskih proizvođača.

Za svaki bio pročistač linije AQUOS TAILOR dostavljamo važeći certifikat o zadovoljavanju zakonski propisanih normi u RH.

Garancija na trajnost posuda je 30 godina a na elektromehaničke dijelove 2 godine.

  • Video:

  • Pogledajte neke od naših dosadašnjih radova
  • Namjena

Visoko eksploatirani objekti poput hotela, restorana sa smještajem, autokampova, kampirališta, domova umirovljenika, te ostali objekti koji imaju visoko hidraulično i često višestruko veće biokemijsko opterećenje od maksimalno dopuštenih koncentracija, zahtijevaju individualizirano rješenje sustava pročišćavanja otpadnih voda.

Niti jedan objekt takvog tipa nije identičan drugom pa odgovarajuće konfiguracije uređaja projektiramo i izrađujemo (proizvodimo) isključivo u skladu sa posebnim uvjetima propisanim vodopravnim dozvolama za svaki objekt zasebno.

Kako bi našim klijentima smanjili investiciju, prilikom osmišljavanja i projektiranja optimalnog rješenja, primjenjujemo razne tehnologije pročišćavanja i uzimamo u obzir eventualno već postojeće upotrebljive dijelove sustava.
Sam proces prikupljanja relevantnih podataka, koji između ostaloga uključuje, izvide, dolazak na lokaciju, kao i idejni projekat, za naše kupce potpuno je besplatan.

U našem dugogodišnjem radu uspješno smo riješili veliki broj kompleksnih instalacija kojima su naši klijenti zadovoljni i dan danas. Neka od njih pogledajte i u našem blogu.

Visok stupanj znanja i stečena iskustva u ovoj domeni, kod drugih jednostavno nećete naći.

ZANIMA VAS KOJI VAM UREĐAJ ODGOVARA?

POSLOVNI, POUZDANI i OZBILJNI…

  • Način rada

Nakon što se izvidom na terenu definira zatečeno stanje i svi zahtjevi klijenta  , u obzir se uz funkcionalne specifičnosti objekta, uzima prosječna i maksimalna dnevna potrošnja, kao i stupanj zagađenosti otpadne vode.

Kod postojećih objekata, najčešće, klijenti imaju podatak o mjesečnoj tj. dnevnoj potrošnji vode, dok se za utvrđivanje zagađenosti izrađuju analize otpadne vode.
Kod objekata u fazi projektiranja izrađuju se proračuni potrošnje i stupnja zagađenja otpadnih voda temeljem raznih parametara uvjetovanih fizičkim kapacitetom, strukturom, tj. namjenom samog objekta.
Također se posebna pažnja stavlja i na vršna dnevna opterećenja.

Nakon stručne analize, naš tehnički ured odabire tehnologiju, elemente sustava i opremu koja najbolje udovoljava traženim uvjetima, te izrađuje idejni projekt koji se prezentira klijentima.

Najčešće se radi o većim volumenima pročišćavanja , stoga se odabiru uglavnom ojačane rebraste posude pogodne za ugradnju u svim područjima.
Ukoliko je situacija takva da je nemoguće kopati u dubinu (najčešće u blizini mora i u priobalju  ) tada se odabiru  posude koje su pliće a duže i šire.
U slučaju da se za pojedine elemente sustava ocjeni da prefabricirane posude nisu primjenjive, predlaže se izrada betonskih – in situ, kao i korištenje (eventualno) postojećih betonskih.

  • Ugradnja-održavanje i servisna podrška

Građevinske radove, polaganje posuda obavljaju građevinari.
Finu montažu, početno testiranje i puštanje uređaja u rad obavlja naš tehnički odjel.
Održavanje se vrši prema planu održavanja.
Korisnicima je osigurana dugogodišnja tehnička podrška uz promptnu intervenciju u slučaju potrebe.
Kako bi vam osigurali bezbrižno dugogodišnje korištenje pročistača otpadnih voda, u mogućnosti smo pružiti i ugovornu uslugu godišnjeg servisa i održavanja uređaja.

  • Fotogalerija: