Zbog karakterističnog sastava otpadnih voda restorana sa visokim biološkim i kemijskim opterećenjem i s diskontinuiranim dotokom, potreban je individualni pristup prilikom odabira i projektiranja biološkog pročistača, u protivnom, s odabirom tipskog uređaja dimenzioniranog samo po kvantiteti vode odnosno prema broju ES , a ne i po kvaliteti vode u pravilu za posljedice ima pojavu neželjenih mirisa, lošu kvalitetu pročišćene vode, učestalo pražnjenje i velike troškove ispravljanja grešaka.
  • Primjer takvog TAILOR MADE uređaja je niže opisan
Uređaj je projektiran da zadovolji visoki stupanj pročišćavanja s minimalno zahtjevnim rukovanjem – veoma pojednostavljeno – visoki stupanj automatizacije, ekonomično održavanje koje se odnosi na na pražnjenje van sezone, visoki stupanj sigurnosti i funkcionalnosti bez nuspojava poput neugodnih mirisa ili buke. Ugradnja visokokvalitetne opreme poznatih svjetskih proizvođača jamči dugotrajnu eksploataciju. U startu je planirano proširenje objekta tako da uređaj po potrebi može po potrebi povećati kapacitet pročišćavanja bez ikakvih naknadnih radova.
Sastavni funkcionalni dijelovi biološkog uređaja za tretman otpadnih voda restorana Kaštil Slanica kod Omiša u kanjonu rijeke Cetine su: dvokomorna primarna taložnica, crpna stanica, separator masnoća na gravitacijskom vodu kuhinjske kanalizacije i dva biološka reaktora tip BCC8.
Dvokomorna taložnica prikladnog kapaciteta služi za homogenizaciju otpadne vode i zadržavanje krutih čestica.
Separator masnoća uklanja masnoće iz kuhinjskih otpadnih voda, Izveden je u obliku vertikalne rebraste cilindrične polietilenske posude. Viska efikasnost uklanjanja masnoća olakšava daljnji slijed pročišćavanja.
Crpna stanica kompenzira diskontinuiran dotok, povećava vrijeme zadržavanja otpadne vode u bio uređaju i omogućuje njegovu ugradnju u manje zahtjevno područje,teren bez podzemnih voda. Također omogućuje pozicioniranje u manje atraktivno mjesto za olakšan pristup cisterni za pražnjenje i jednostavno spajanje na buduću kanalizacijsku mrežu. Crpna stanica je opremljena visoko kvalitetnim crpkama i nivo regulatorima. Zbog ugrađenog kuplung sustava pojednostavljeno je vađenje crpki.

Dva biološka reaktora zbog dva režima rada s većim i manjim kapacitetom pročišćavanja i za dodatno planirano povećanje kapaciteta. Opremljeni su kvalitetnim efikasnim potopnom aeratorima za koje nije potrebna nikakva vanjska mini strojarnica, a samim tim se izbjegavaju problemi sa bukom i grijanjem jer se hlade samom otpadnom vodom prilikom aeracije. Aeratori su izuzetno dugog životnog vijeka i bez održavanja, nisu limitirani dnevnim trajanjem rada ni s učastalošću uklopa. Air lift sustav služi za rekuperaciju aktivnog mulja što povećava kvalitetu pročišćavanja i smanjuje učestalost pražnjenja. Air lift sustave pogone puhala male snage.

Upravljačka automatika je prilagođena po načelu handling frendy uz minimum nadzora i upravljanja kako bi se klijentu omogućio nesmetan angažman u svom primarnom poslu, vođenju restorana.

Mi čuvamo prirodu.
Aquos Eco team