Aquos separatori naftnih derivata

Separatori naftnih derivata protoka 1,5 – 60 l/sec (EN 858-1)

Namijenjeni su izdvajanju odnosno separiranju lakih ulja i masti ugljikovodika sa parkirnih površina, javnih prometnica, benzinskih crpki, autopraonica…

Separator s by passom

Separatori naftnih derivata sa BY PASS-om (EN 858-2)

Separatore lakih tekućina naftnih derivata AQUOS, sa BY-PASS- om , proizvodimo sa x5 i x10 protocima u odteretnom vodu (mimovodu)…

Veliki separatori Aquos eco

Separatori naftnih derivata protoka od 75 – 250 l/sec

Uz linije tipskih separatora protoka do 75 l/s, po narudžbi projektiramo i izrađujemo i separatore protoka do 250 l/s.