Mastolovi KZ jednokomorni
  • Garancija i certifikati

Za separatore garancija na trajnost posuda i filtere je 30 godina. Isti su napravljene od polietilena, bez metalnih dijelova čime se osigurava dugogodišnja postojanost u svim uvjetima okoline. Za svaki separator uz račun prilažemo certifikat o zadovoljavanju zakonskih propisa. Svi naši separatori su u skladu sa normom EU EN-8581/2 Za sva dodatna pojašnjenja, nacrte i narudžbe kontaktirajte naša prodajna mjesta!

  • Primjer ugradnje:
  • Namjena

Obvezatni su kod objekata i površina gdje otpadna voda dolazi u kontakt sa onečišćenjima izazvanim lakim uljima i mastima derivata nafte. To su parkirališne površine svih objekata privredne namjene automehaničarske radionice, autopraonice i sl.

ZANIMA VAS KOJI VAM UREĐAJ ODGOVARA?

POSLOVNI, POUZDANI i OZBILJNI…

  • Način rada

Pročišćavanje se vrši gravitacijskim separiranje odnosno tekućina manje gustoće (ulje) se odvaja prema vrhu od tekućine veće gustoće ( voda ) koja pada prema dnu. Separatori su opremljeni i koalescentnim filterom, odnosno saćastim filterom od nekorozivnog materijala koji krupnije masne mrlje razbija na sitnije kapljice čime se pospješuje separacija. Unutar separatora je ugrađena i konusna taložnica koja je ujedno i spremnik nataloženog ulja,te sekundarnim otvorom za kontrolu izlaznih voda. Opremljeni su i sigurnosnom zaporkom koja blokira izlaz vode u slučaju prepunjenosti separatora uljem. Na zahtjev mogu se ponuditi i modeli sa ugrađenom premosnom cijevi tkz. baypassom.

Stupanj pročišćenja izlazne vode mora biti max 5 mg ulja na litri izlazne vode uz uvijet da je vršni protok (l/s) ispravno dimenzioniran. Pročišćena voda se kroz izlaznu cijev upušta u upojni bunar ili u kanalizaciju na taj način pročišćena vraća u prirodu.

  • Dimenzioniranje

Separatori se dimenzioniraju prvenstveno prema vršnom protoku kroz separator izraženom u litrama u sekundi. Takav proračun vrši ovlašteni projektant ili se dimenzionira na bazi vršne potrošnje vode koja dolazi u kontakt sa unutarnjim zauljenim površinama ili na bazi prosječnih vršnih oborina po m2 za vanjske površine. Volumen separatora je dimenzioniran prvenstveno da bi se ispunili standardi pročišćenosti izlazne vode pri vršnom protoku i neznatno variraju od proizvođača i modela separatora. Promjer ulazne i izlazne cijevi također ovisi o vršnom protoku, ali mogu se korigirati na zahtjev klijenta u dozvoljenim velićinama.
Prednosti

Ugradnju treba izvršiti prema uputstvu za ukopavanje.

  • Modeli

Šifra 721 KZ
Kapacitet litara 900
Protok l/sec 2,5
Visina cm 107
Širina cm 125
U/I cijevi mm 125
Visina ul. cijevi 65
Visina izl. cijevi 60
Šifra 722 KZ
Kapacitet litara 1200
Protok l/sec 4
Visina cm 132
Širina cm 125
U/I cijevi mm 125
Visina ul. cijevi 90
Visina izl. cijevi 85
Šifra 723 KZ
Kapacitet litara 1600
Protok l/sec 5
Visina cm 167
Širina cm 125
U/I cijevi mm 125
Visina ul. cijevi 125
Visina izl. cijevi 120
Šifra 724 KZ
Kapacitet litara 2000
Protok l/sec 6
Visina cm 197
Širina cm 125
U/I cijevi mm 160
Visina ul. cijevi 155
Visina izl. cijevi 150
Šifra 725 KZ
Kapacitet litara 2250
Protok l/sec 8
Visina cm 217
Širina cm 125
U/I cijevi mm 160
Visina ul. cijevi 175
Visina izl. cijevi 170
Šifra 726 KZ
Kapacitet litara 3000
Protok l/sec 10
Visina cm 160
Širina cm 170
U/I cijevi mm 160
Visina ul. cijevi 125
Visina izl. cijevi 120
Šifra 727 KZ
Kapacitet litara 3700
Protok l/sec 15
Visina cm 190
Širina cm 170
U/I cijevi mm 160
Visina ul. cijevi 155
Visina izl. cijevi 150
Šifra 728 KZ
Kapacitet litara 5000
Protok l/sec 20
Visina cm 245
Širina cm 170
U/I cijevi mm 160
Visina ul. cijevi 210
Visina izl. cijevi 205
Šifra 729 KZ
Kapacitet litara 7000
Protok l/sec 35
Visina cm 215
Širina cm 225
U/I cijevi mm 200
Visina ul. cijevi 175
Visina izl. cijevi 170
Šifra 730 KZ
Kapacitet litara 9000
Protok l/sec 45
Visina cm 260
Širina cm 225
U/I cijevi mm 200
Visina ul. cijevi 220
Visina izl. cijevi 215
Šifra 731 KZ
Kapacitet litara 12000
Protok l/sec 60
Visina cm 310
Širina cm 225
U/I cijevi mm 200
Visina ul. cijevi 270
Visina izl. cijevi 265
  • Dali ste zainteresirani za:

xxxxx