Specijalistička rješenja

Specijalistička rješenja2023-09-28T06:02:58+02:00

Pročišćavanje otpadnih voda postaje sve važnije kako bi se očuvali prirodni resursi i zaštitio okoliš. Hoteli, trgovački centri, autokampovi i domovi umirovljenika često karakterizira visoka potrošnja vode i generiranje značajnih količina otpadnih voda. Stoga je neophodno projektirati učinkovite sustave za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš te osigurala održiva upravljanja vodnim resursima.

Analiza Potreba i Zahtjeva
Prvi korak u projektiranju sustava za pročišćavanje otpadnih voda je temeljita analiza potreba i zahtjevi klijenata. Svaka vrsta objekta (hotel, trgovački centar ili autokamp) ima specifične potrebe i zahtjeve za pročišćavanjem otpadnih voda kao npr.  vrste otpadnih voda (sanitarni otpad, otpad iz kuhinje, itd.), dnevna i sezonska fluktuacija u količini otpadnih voda te okolišni faktori (blizina vodotoka, podzemnih voda, itd.)

Projektiranje Sustava
Odabir odgovarajuće tehnologije za pročišćavanje, kao što su biološko pročišćavanje, aerobni i anaerobni procesi, i filtracija.
Odabir kapaciteta sustava koji će moći nositi se s fluktuacijama u količini otpadnih voda.

Održavanje i Praćenje
Jednako važno kao i projektiranje sustava je redovito održavanje i praćenje. Održavanje sustava za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će da sustav kontinuirano radi učinkovito.

Naša riješenja u praksi:

Go to Top