• Opis biološkog uređaja za tretman otpadnih voda presjek rada kroz duži period eksploatacije
Sportsko rekreacijski centar za sportove na moru u čijem je sastavu restoran smješten je na uzdignutoj platformi iznad samog mora. Sezonski je tip objekta koji je uglavnom otvoren u periodu od 4-10 mjeseca. Kapacitet se postepeno povećava i vrhunac dostiže u srpnju i kolovozu. Kako je u sastavu objekta restoran povećano je biološko i kemijsko opterećenje otpadnih voda , dotok otpadnih voda je relativno konstantan u dnevnom periodu. Također se kod projektiranja uređaja i odabira opreme individualno pristupalo tehničkom rješenju uzimajući u obzir sve specifičnosti objekta poput blizine mora, niska nadmorska visina – 1,5m, maksimalna iskoristivost prostora.
  • TAILOR MADE uređaj, centar za sportove na vodi
Shematski prikaz rasporeda opreme konfiguracije biološkog uređaja
Svi elementi konfiguracije biološkog uređaja za akumulaciju i tretman otpadnih voda su isključivo iz polietilena koji je izuzetno postojan i otporan na agresivne medije poput morske i otpadne vode. Korištene su niže posude kako bi se izbjegla ugradnja ispod razine mora i na taj način pojednostavila montaža, a samim tim i povećala sigurnost sustava pošto se izbjeglo djelovanje uzgona. Konfiguracija se sastoji od slijedećih funkcionalnih cjelina: – primarne taložnice koja je dimenzionirana da se prazni jedanput u toku sezone, obično se izbjegava bilo kakva intervencija u smislu pražnjena u vrijeme sezone, ali je procjena da jedna intervencija neće predstavljati preveliku obavezu s obzirom na eventualnu ugradnju većeg volumena taložnice koji bi značajno poskupljivao sustav zbog moguće ugradnje ispod razine mora. Za pospješivanje biološke razgradnje periodično se doziraju biološki aktivatori.
-mastolova, čija se učestalost pražnjenja određuje sukladno količini nakupljenih masnoća, doziranem bioloških preparata za pospješivanje razgradnje sprečava se pojava neugodnih mirisa i povećava fludifikacija masnoća, a samim tim se olakšava funkcionalnost biološkog uređaja.
-crpne stanice, čiji je retenzijski volumen povećan dodavanjem još jednog istovjetnog tanka u seriju i na taj način smanjila visina ugradnje, a zbog prethodno ugrađene primarne taložnice u kojoj se skupljaju mehaničke tvari i separatora masnoća zagarantirana je visoki stupanj sigurnosti prilikom rada.
Ugradnja posuda biološkog pročistača
Uređeni izgled lokacije posuda
– biološkog uređaja na bazi aktivnog mulja, zbog prethodno dobro predtretirane otpadne vode pomoću primarne taložnice, separatora masnoća i reguliranog dotoka pomoću egalizacijske crpne stanice, čime se maksimalno povećava vrijeme zadržavanja, omogućava se visoka kvaliteta pročišćavanja . Aerobni dio uređaja opremljen je potopnim aeratorom renomiranog svjetskog proizvođača odličnih performansi ; niska razina buke, gotovo nečujan, mala potrošnja električne energije dug životni vijek bez održavanja s mogućnošću rada 24/24.

Aerobni dio biološkog uređaja

Aeracija otpadne vode potopnim aeratorom

– električnog upravljačkog ormarića, korištenjem industrijskog PLC (program logic controler) postignut je maksimalni nivo automatizacije koji omogućava klijentu minimalni angažman u smislu rukovanja i održavanja uređaja, jednostavna kontrola funkcionalnosti preko displeja, svi potrebni akustički i svjetlosni alarmi s prikazom grešaka. Mogućnost prilagodbe sustava jednostavnom izmjenom radnih parametara.

Električni ormarić

Upravljački program

  • Period eksploatacije uređaja
Uređaj je ugrađen početkom 2008 godine. Zbog gore navedenih projektnih detalja u potpunosti je funkcionalan u cijelom 12 godišnjem periodu.
Izgled posuda u eksploataciji:

Primarna taložnica

Separator masnoća

Aeracija potopnim aeratorom

Osim redovnog održavanja koje podrazumijeva periodično pražnjenje od strane komunalnog društva:

Servisne intervencije su vršene u tri navrata, od kojih su dvije kontrole funkcionalnosti na kojima nije bilo nikakve zamjene rezervnih dijelova dok su u jednoj intervenciji zamjenjeni regulatori nivoa.Iz gore navedenog vidljiva je dugoročna pouzdanost naših uređaja s minimalnim troškovima održavanja i servisiranja.

Profesionalnim pristupom kontinuirano surađujemo sa svim klijentima čime osiguravamo obostrani prosperitet. Opravdavamo dano povjerenje.

Aquos Eco team