Trgovački centar Retail park Rovinj tehnički opis biološkog uređaja za tretman otpadnih voda

 Ugrađen je biološki uređaj kapaciteta za projektirani  ES (ekvivalent stanovnika). Uređaj je dimenzioniran na maksimalni kapacitet. Pošto je dnevna potrošnja relativno ujednačena konfiguracija biološkog uređaja ne sadrži egalizaciju za optimizaciju dotoka.  Uređaj je usklađen s zahtjevima projekta na način da je izveden tlačni vod i ostali radovi koji omogućuju jednostavan spoj na budući sustav javne kanalizacijske mreže. 

Primjer uređaja za tretman otpadnih voda trgovačkog centra. U sklopu konfiguracije biološkog uređaja korišteni su prefabricirani polietilenski vertikalni tankovi rebraste strukture za podzemnu ugradnju.

Sam uređaj je projektiran da zadovolji visoki stupanj pročišćavanja uz visoki stupanj funkcionalnosti i sigurnosti uz minimalni angažman u smislu upravljanja i održavanja. Ugrađena je visokokvalitetna oprema velike iskoristivosti u smislu potrošnje električne energije s izuzetno velikim životnim vijekom gotovo bez servisnih zahtjeva (potopni aeratori – funkcionalnost 20 godina). Način ugradnje prilagođen je funkcionalnosti objekta, pošto je lokacija uređaja u zoni kolne površine primijenjen je način ugradnje za primjerena opterećenja, što je vidljivo s fotografija.

Sastavni funkcionalni dijelovi biološkog uređaja za tretman otpadnih voda trgovačkog centra  su; Primarna taložnica adekvatnog volumena, dva biološka reaktora i sekundarni taložnik u čijem sastavu su ugrađeni air-lift sustavi za rekuperaciju viška mulja i sustav za recirkulaciju mulja i ADB modul za UV sterilizaciju pročišćene vode.

Primarna taložnica velikog kapaciteta  služi za homogenizaciju otpadne vode i zadržavanje krutih čestica i zaostalih masnoća.

Aeracija otpadne vode u biološkim reaktorima vrši se pomoću potopnih aeratora  koji su svojstveni po tihom radu, visokom stupnju miješanja otpadne vode koji onemogućavaju anoksične zone u reaktoru, maloj potrošnji električne energije i ne iziskuju vanjsku strojarnicu za smještaj. Samim tim izbjegnuti su problemi s grijanjem pošto se hlađenje vrši prilikom rada, s otpadnom vodom.

Smještaj upravljačke automatike i vanjske opreme koja je birana da ne proizvodi buku i ne grije se, smještena u vanjskoj mini strojarnici kroz koju prolazi i odušak od aerobnog dijela uređaja, anaerobni dio uređaja se odzračuje preko gravitacijskog cjevovoda.

Izgled vanjske strojarnice je prilagođen tipu objekta. Za smještaj iste opreme moguć je i postojeći servisni prostor poput skladišta ostave…

Finalni izgled smještajne lokacije biološkog uređaja  koja je prilagođena okolnom prostoru s minimalnim zauzimanjem korisne površine.. Revizijski poklopci su plinotjesni  kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost pojave neugodnih mirisa.

 U sklopu Vašeg upita za ugradnju biološkog uređaja nudimo prethodni uvid u tehničku dokumentaciju. Na taj način optimiziramo troškove pošto koristimo postojeće elemente ako su tehnički i ekonomski opravdani. 

Nudimo kompletnu tehničku dokumentaciju poput tehničkog opisa, nacrt postojećg i izvedenog stanja, električne sheme, upravljačke programe, certifikate, izjave….

Kod same realizacije maksimalno poštujemo termine i  zadane rokove i imamo samo zadovoljne klijente. PROVJERITE

S povjerenjem Aquos Eco  team.