Znate li da je svega 1% slatke vode na Zemlji dostupno čovječanstvu za njegove potrebe? Te da je riječ o samo 0,007% od ukupne količine vode na planeti? Znanstveni podaci upućuju na šokantno malu raspoloživu količinu ovog važnog resursa za ljude koji je dio naših mnogobrojnih, dnevnih potreba. Zato je raspolaganje njime i pravilna uporaba naša svakodnevna odgovornost – odgovornost koju i mi u Aquos grupi, vodenih ekologa spremno preuzimamo na sebe.