Autokamp Sirena, tehnički opis biološkog uređaja za tretman otpadnih voda

 Autokampovi su specifični objekti po sastavu otpadnih voda koje nemaju veliko biološko i kemijsko opterećenje  i  karakterističnu dnevnu potrošnju vode od 150 l/ES. Dnevna potrošnja vode po osobi je znatno manja ali se u pravilu radi o većim količinama vode zbog velikog broja korisnika – veliki smještajni kapacitet, veliki broj kamp jedinica. Ukupna dnevna potrošnja vode je koncentrirana u dva dnevna intervala; jutarnji i večernji. Također je zbog tehničke i ekonomske optimizacije potreban individualni pristup rješavanju problematike pročišćavanja otpadnih voda takvog objekta.

  • Primjer takvog TAILOR MADE uređaja je niže opisan

U sklopu konfiguracije biološkog uređaja korišteni su betonski prefabricirani vertikalni tankovi velikog volumena.

Sam uređaj je projektiran da zadovolji visoki stupanj pročišćavanja uz visoki stupanj funkcionalnosti i sigurnosti uz minimalni angažman u smislu upravljanja i održavanja. Ugrađena je visokokvalitetna oprema velike iskoristivosti u smislu potrošnje električne energije s izuzetno velikim životnim vijekom gotovo bez servisnih zahtjeva (potopni aeratori – funkcionalnost 20 godina).

 Sastavni funkcionalni dijelovi biološkog uređaja za tretman otpadnih voda autokampa Sirena  su; Primarna taložnica velikog adekvatnog volumena, egalizacijska crpna stanica za distribuciju vode prema biološkim reaktorima, biološki reaktori i betonski prefabricirani upojni bunar.

Primarna taložnica velikog kapaciteta  služi za homogenizaciju otpadne vode i zadržavanje krutih čestica.

Separator masnoća spojen je na liniju kuhinjskih otpadnih voda internog restorana manjeg kapaciteta i na liniju sudopera.

Egalizacijska crpna stanica (pufer) je također izvedena u prefabriciranom betonskom tanku vertikalnog cilindričnog oblika služi za distribuciju vode prema biološkim reaktorima prema zadanim dnevnim ciklusima. Svi materijali crpne stanice su izvedeni iz INOX i PVC-U materijala koji su visokorezistentni na agresivan utjecaj otpadne vode . Električni vodovi su adekvatne klase za podzemnu ugradnju s visokim stupnjem izolacije. Spojevi su izvedeni pomoću certificiranog termoskupljajućeg bužira . Servis i vađenje crpki je izvedeno pomoću kuplung sustava koji ne iziskuje nikakav alat prilikom eventualne intervencije i smanjuje vrijeme intervencije (manje od 1 min za vađenje crpke).

 Aeracija otpadne vode u biološkim reaktorima vrši se pomoću potopnih aeratora  koji su svojstveni po tihom radu, visokom stupnju miješanja otpadne vode koji onemogućavaju anoksične zone u reaktoru, maloj potrošnji električne energije i ne iziskuju vanjsku strojarnicu za smještaj. Samim tim izbjegnuti su problemi s grijanjem pošto se hlađenje vrši prilikom rada, s otpadnom vodom.

Smještaj upravljačke automatike i vanjske opreme koja je birana da ne proizvodi buku i ne grije se je smještena u vanjskoj mini strojarnici koja prvenstveno služi  kako bi s onemogućio doticaj neovlaštenim osobama poput gostiju kampa. 

Izgled vanjske strojarnice je prilagođen tipu objekta i izveden u obliku suhozida. Za smještaj iste opreme moguć je i postojeći servisni prostor poput skladišta ostave…

Finalni izgled smještajne lokacije biološkog uređaja  koja je prilagođena okolnom prostoru i omogućava korištenje istog kao prostor za kamp jedinice. Revizijski poklopci su plinotjesni  kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost pojave neugodnih mirisa, neovisni odušak aerobnog dijela uređaja sproveden je u prostor smještaja kanti za odlaganje otpada iako se ne očekuje nikakva produkcija mirisa.

 U sklopu Vašeg upita za ugradnju biološkog uređaja nudimo prethodni uvid na objektu prije davanja službene ponude. Na taj način optimiziramo troškove pošto koristimo postojeće elemente ako su tehnički i ekonomski opravdani. 

Nudimo kompletnu tehničku dokumentaciju poput tehničkog opisa, nacrt postojećeg i izvedenog stanja, električne sheme, upravljačke programe, certifikate, izjave….

Kod same realizacije maksimalno poštujemo termine i  zadane rokove i imamo samo zadovoljne klijente. PROVJERITE

S povjerenjem Aquos Eco  team.